L’OFICINA

 

Què és l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià?

 

L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià és un servei de l’Ajuntament de Xàtiva que s’encarrega de promocionar i facilitar l’ús del valencià –llengua històrica i pròpia del nostre poble, de la qual es constitueix el senyal d’identitat més peculiar– dins de tot l’àmbit municipal.

En aquest sentit, l’Oficina s’encarrega de dinamitzar i impulsar l’ús del valencià tant a l’interior de l’ajuntament com de promoure l’ús del valencià socialment a través de la realització de campanyes específiques de promoció i sensibilització lingüística.

A més, el Departament de Política Lingüística informa i orienta les persones interessades sobre com aprendre valencià, on es poden fer cursos de llengua, quins són els recursos que es poden trobar en Internet per a aprendre i usar el valencià amb normalitat…

I també assessora i informa sobre els exàmens de la JQCV i sobre les subvencions que convoca anualment la Generalitat Valenciana per al foment i ús del valencià.

 

Què t’ofereix l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià?

 

Pots acudir a nosaltres si vols:

– Saber quins són els teus drets lingüístics des del punt de vista legal i administratiu.

– Informar-te sobre les ajudes i subvencions sobre el foment de l’ús del valencià destinades als comerciants, empresaris, associacions culturals i entitats cíviques que convoca la Generalitat Valenciana.

– Informar-te sobre els cursos de valencià que es realitzen a Xàtiva.

– Informar-te i assessorar-te sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

– Informar-te sobre qualsevol qüestió vinculada al valencià.

 

Quines són les nostres funcions?

Les funcions principals de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià són les següents:

– Informar de les ajudes i de les subvencions relacionades amb el foment de l’ús del valencià que procedeixen de les institucions.

– Donar atenció a la ciutadania en els aspectes relacionats amb l’ús del valencià.

– Organitzar campanyes municipals de promoció i sensibilització lingüística.

– Correcció, traducció i assessorament d’escrits institucionals.

– Organitzar cursos de valencià per al personal de l’Ajuntament.

 

Saps quins són els teus drets lingüístics ?

Tal com reconeix la llei, el valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. A més a més, el valencià és l’idioma oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Per tant, l’ús del valencià té plens efectes jurídics i administratius i el seu ús no comporta cap exigència de traducció. En conseqüència, l’ús del valencià –definit com a llengua pròpia– és efectiu en qualsevol dependència de l’Administració local, provincial, autònoma o estatal de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a les relacions administratives, la llei obliga l’Administració a comunicar als administratius tot allò que els afecte en la llengua que demanen. Tenim dret a demanar a totes les entitats administratives de la Comunitat Valenciana que ens comuniquen en valencià. Només has d’omplir una instància i sol·licitar-ho.

No oblides que tenim el dret d’usar el valencià en totes les teues relacions, tant publiques com privades.

Horaris Oficina de Promoció del Valencià a Xàtiva

De 10.00 a 14.00 h. De dilluns a divendres

Telèfon

962 289 800 – Extensió 5225

Adreça electrònica

promociovalencia@xativa.es

2.

XÀTIVA

3.

JQCV

4.

DICCIONARIS

5.

CAMPANYES

6.

SUBVENCIONS

7.

LLEGIR

8.

TEATRE

9.

MÉS INFORMACIÓ